Com ja havíem comentat en les publicacions Comunicació i autisme. Comunicar-se és parlar? , Comunicació i autisme. Comunicació sense paraules i Comunicació i SAACla comunicació i el llenguatge son essencials per que l’esser humà es pugui relacionar, aprendre i formar part de la societat. Tot i que algunes persones no poden expressar-se amb el llenguatge oral, aquestes tenen a la seva disposició un gran ventall de Sistemes Alternatius i/o Augmentatius de la Comunicació (SAAC) per poder facilitar la comunicació. Avui parlarem concretament d’un del SAAC més utilitzats, us presentem PECS (Picture Exchange Comunication System) , el sistema de comunicació per intercanvi d’imatges.

El sistema PECS és un sistema d’intercanvi pictòric que es va desenvolupar per a nens amb dèficits socio-comunicatius, com succeeix en el cas del Trastorns de l’Espectre de l’Autisme. Creat pels anglesos Andrew Bondy, Ph.D. i Lori Frost, M.S., CCC/SLP. Els principis de PECS es basen en la Conducta Verbal de B.F. Skinner. Així doncs, s’ensenya sistemàticament les operants verbals utilitzant estratègies d’ajuda i de reforçament que donaran lloc a una comunicació independent.

El mètode de PECS consisteix en l’intercanvi de pictogrames entre un individu sense o amb poc llenguatge i el seu interlocutor. El pictograma és intercanviat per iniciar una petició, fer una elecció, proporcionar informació o contestar. A banda de la comunicació, es poden treballar continguts acadèmics o conceptes relacionats amb el dia a dia i altres recursos útils pels infants.

Aquest mètode requereix d’un material indispensable per poder-se dur a terme:

⇒Pictogrames: aquests constitueixen el vocabulari de la persona que utilitza PECS, per tant han de ser pictogrames relacionats amb activitats i gustos del mateix. Els pictogrames seran utilitzats per incrementar la comprensió del llenguatge parlat; proporcionar activitats i esdeveniments previsibles; ajudar amb rutines o guions de comportament; i comunicar-se interactivament.

⇒La carpeta: és el lloc on es guarden els pictogrames i la base on poder-se comunicar.

Ara que ja coneixem la seva funció i quin material necessitem, anem a conèixer quines son les fases que ha d’assolir la persona que utilitza PECS. A continuació us presentem les sis fases en les que es divideix el mètode:

Fase I: Com comunicar-se: s’aprèn a intercanviar un pictograma per tal d’aconseguir un objecte o activitat molt atractiva per a la persona.

Fase II: Distància i persistència: en aquesta fase es tracta de generalitzar l’habilitat apresa en la Fase I, és a dir, utilitzar-lo en diferents contextos, amb diferents persones i a diferents distàncies. També és important que s’ensenyi a ser persistent.

Fase III: Discriminació d’imatges: arribats a aquest punt, s’aprèn a distingir entre dos o més pictogrames per tal de demanar l’objecte o activitat preferida.

Fase IV: Estructura de l’oració: s’aprèn a construir una oració simple amb la “Tira-Frase” desplegable de la carpeta. S’utilitza un pictograma amb el símbol de “Vull” seguida del pictograma d’allò que es desitja, (estigui o no present). Quan ja es té el domini amb l’oració simple, es pot donar el cas de l’expansió del llenguatge i atributs, que consisteix en afegir adjectius, verbs i preposicions a l’oració.

Fase V: Respondre a preguntes: en aquesta fase s’aprèn a contestar a la pregunta “Que vols?” mitjançant la Tira-Frase.

Fase VI: Comentar: per últim s’ensenya a contestar a preguntes com “Que veus?”, “Que tens?”, “Que és?” i a realitzar peticions i comentaris espontàniament.

Per últim, el sistema de PECS no necessita d’habilitats pre-requisites per utilitzar-lo com és el cas d’altres SAAC (Habilitats d’imitació, contacte visual, orientació facial, habilitats motores o atenció comunicativa). Això permet iniciar el mètode a qualsevol edat, ja que no hi ha una edat idònia, sinó que el que és aconsellable és començar el mètode el més aviat possible, des de que és detectada la carència en el llenguatge i la parla.

Recordem que aquest sistema fomenta la comunicació i el desenvolupament del llenguatge, en cap cas aquest sistema anul·la les possibilitats de la parla, sinó que ajuda a que aquesta sorgeixi!

Fins aquí, l’entrada al blog “Què és el PECS?”. Si t’ha resultat útil, comparteix-la amb un amic!

Imatges:

  1. https://pecsusa.com/pecs/
  2. https://pecsusa.com/shop/pecs-starter-kit/
  3. http://blogatenciontemprana.blogspot.com.es/2010/07/sistema-de-comunicacion-con-intercambio.html

Referències:

  1. Frost, L., Bondy, A. (2002). El manual de Picture Exchange Communication System. Pyramid Educational Consultants.
  2.  https://pecsusa.com/pecs/