Avui parlarem sobre l’autisme i l’ alimentació, un problema amb el que s’han d’enfrontar moltes persones amb TEA i les seves famílies a diari, però del que existeix molt poca literatura.

No s’ha trobat un origen concret que faci que els nens amb TEA tinguin alteracions amb l’alimentació però, a continuació, descriurem algunes de les possibles raons que podrien ser les causants dels problemes alimentaris.

Etiologia dels problemes amb l’ alimentació.

 • ⇒Alteracions sensorials : Hipersensibilitat (molta sensibilitat) o hiposensibilitat (poca sensibilitat), que provoquen alteracions en la percepció sensorials dels aliments. Aquestes alteracions sensorials poden ser:
  • →Auditives: el soroll que pot fer mastegar un aliment.
  • →Tàctils: els diferents tipus de textures que tenen alguns aliments (granuloses, gelatinoses, etc.).
  • →Gust: alguns aliments poden resultar extremadament intensos o desagradables en quant al gust.
  • →Visuals: acceptació o rebuig en funció del color que tingui l’aliment.
  • →Olfactives: detecció d’olors que fa que alguns aliments resultin molt desagradables o al contrari, molt agradables.
 • ⇒Hiperselectivitat: associada a la diversitat d’aliments que menja el nen. Aquesta hiperselectivitat a l’hora de menjar té a veure amb la comprensió visual que tenen dels aliments (color, forma,etc.), la dificultat per la integració sensorial i la inflexibilitat que manifesten alguns nens amb TEA.
 • ⇒Problemes gastrointestinals: com per exemple estrenyiment, degut a la restricció alimentària, problemes associats a l’hora d’anar al wc, etc…
 • ⇒Al·lèrgies e intoleràncies: tenir en compte que de la mateixa manera que passa amb la resta de població poden existir problemes mèdics que haurem de vigilar.
 • ⇒Problemes conductuals a l’hora de menjar: Existeixen dos tipus de problemes: aquells que es produeixen perquè existeix un problema amb la alimentació, solen anar associades conductes problemàtiques com: crits, plors, agressions, llançament del menjar, etc… I aquelles que no van associades a cap problema amb la alimentació però que es presenten durant les estones de menjar : nen/es que tenen problemes per estar asseguts, que manipulen els aliments amb les mans i no volen utilitzar els coberts, escupen el menjar, el llencen, etc.

Després d’haver exposat les possibles causes ens centrarem principalment en quins són els problemes que es poden observar en les persones amb TEA a l’hora de menjar.

 • •Alteracions del ritme del menjar.
 • •Negativa a menjar sòlids.
 • •Varietat d’aliments extremadament limitada.
 • •Rituals a l’hora de menjar.
 • •Problemes conductuals.
 • •Conducta de pica: persones que ingereixen tot tipus de substàncies i materials no nutritives com: formigues, fang, plastilina, cola, etc…
 • •Autoestimulacions amb el menjar o estris per a menjar.
 • •No poder romandre assegut durant un àpat.

Intervenció dels problemes amb l’ alimentació.

La intervenció ha de ser precoç, encara que el dèficit d’alimentació no sigui considerat com un problema greu, si no s’intervé l’abans possible pot anar empitjorant fins arribar a la malnutrició o desnutrició.

És molt important també detectar les causes de l’alteració alimentaria. A vegades hi ha persones que estan prenent medicació amb efectes secundaris com: la pèrdua de la gana, ansietat, etc.

Per tant, el tractament ha de ser multidisciplinari : metge, psicòleg, nutricionista, terapeuta ocupacional. Per abordar totes les problemàtiques que poden existir conjuntament.

 

Fins aquí l’entrada al blog “Problemes d’alimentació i autisme”. Si t’ha resultat útil, comparteix-la amb un amic!

Bibliografia:

 1. Baratas.M, Hernando.N, Mata,MªJ, Villalba.L (2013): Guía de intervención ante los trastornos de la alimentación en ninos y niñas del trastorno del espectro autista. Fed eración autismo Madrid.

Imatges:

 1. CCO
 2. Arasaac.org