A dues setmanes vista de Nadal, avui compartirem amb vosaltres algunes idees per treballar habilitats funcionals dels nostres nens aprofitant la felicitat i motivació que produeixen aquestes dates en nens i adults.

  • Escullir les joguines d’una revista: En nens no vocals el nostre objectiu és que assenyali aquelles joguines que vol. Treballarem el contacte visual, l’habilitat de comunicació senyalització i l’atenció. En nens vocals a més de tot l’esmentat, podem fer que llegeixin els noms de les joguines i fins i tot que discriminin el preu dels mateixos.
  • Carta al Pare Noel / Carta als Reis Mags: La nostra excusa per treballar la motricitat fina, postura corporal, atenció sostinguda i cal·ligrafia.
  • Decorar l’arbre: Ideal per treballar les habilitats visoespaials, els adverbis espacials i la motricitat fina i gruixuda.

A part de fomentar algunes habilitats, el més important: gaudirem compartint una activitat amb el nostre nen amb TEA o DF.