Arrel de l’article d’Angels Gallardo del 26 d’Octubre publicat a El Periódico,  el diari 20 minutos compartia amb nosaltres Las personas con autismo no son infelices ni faltas de empatía ni tienen un trauma psíquico de @madrereciente.

Estem totalment d’acord amb el contingut de l’article de 20 minutos. Fet que ens ha dut a voler desmitificar aspectes acceptats erròniament per la nostra societat sobre l’Autisme, o més ben dit, Trastorn de l’Espectre de l’Autisme y en conseqüència d’aquelles persones etiquetades com a tal i estigmatitzades per falta d’informació.

Mite La realitat és que…
L’autisme és un problema psicològic És un problema neuronal que comença durant l’embaràs i es manifesta al llarg dels primers anys del petit.
L’autisme està provocat per les vacunes Fa anys que es va desmentir l’article del cirurgià Andrew Wakefield publicat per “The Lancet”.
Només pot haver un cas d’autisme a la família Es creu que la causa és genètica. Pel que pot haver més d’un familiar amb TEA dins el mateix nucli familiar.
La culpa d’ un fill amb autisme la tenen els pares. FALS, la família no influeix en el desenvolupament d’un TEA, com hem dit abans, sembla que l’origen és genètic.
Els nens que tenen TEA no poden sentir o expressar emocions Són nens molt sensibles a les emocions dels que els envolten, solen estar molt units als seus pares i senten emocions encara que a vegades no sàpiguen entendre-les i/o expressar-les.
Els nens amb TEA no poden comunicar-se Tenir DIFICULTATS de comunicació no és el mateix que NO PODER comunicar-se. Les persones amb TEA poden comunicar-se encara que no totes ho fan a través del llenguatge verbal.
L’autisme ve acompanyat d’una discapacitat intel·lectual Alguns nens amb TEA tenen alguna limitació en les diferents àrees funcionals del desenvolupament, mentre que altres no.
No poden anar a col·legis ordinaris En molts països desenvolupats, els nens amb TEA van a centres educatius ordinaris integradors o inclusius a temps complet o parcial combinat amb l’educació en un centre d’educació especial. Tot i això, existeixen alguns casos amb afectació greu que requereixen l’assistència a centres d’educació especial a temps complet.
Els nens amb autisme són petits genis Molt pocs solen tenir el denominat “talent extraordinari” característic de les persones amb TEA d’alt rendiment.
Els nens amb TEA  són agressius Els nens que tenen conductes disruptives solen necessitar estratègies alternatives per canalitzar i poder expressar la causa de tals conductes.

En resum, és molt important que arribi la informació correcta i adequada a la societat. Fem difusió de la realitat i corregim els mites sobre el Trastorn de l’Espectre de l’Autisme.