En publicacions anteriors us hem parlat sobre el TDAH, definit com un trastorn del neurodesenvolupament caracteritzat per dificultats d’atenció i/o hiperactivitat i impulsivitat. Aquestes dificultats venen donades per alteracions en les Funcions Executives, tema del qual us parlarem avui.

Les Funcions Executives són un conjunt de processos necessaris per la presa de decisions importants per la supervivència de l’individu, que neuroanatòmicament se situen en el còrtex frontal.

Aquests processos inclouen la formació de conceptes, raonament abstracte, memòria de treball, velocitat de processament, control de la interferència, inhibició dels impulsos, planificació, organització, avaluació d’errors, flexibilitat cognitiva o creativitat, ademés d’altres implicats en aspectes com la cognició social i l’empatia (Devinsky i cols., 2004).

Processos principals de les funcions executives

  • Memòria de treball: capacitat d’emmagatxemament temporal d’informació i el seu processament. Es tracta d’un espai en el que la informació específica està disponible per a la seva manipulació i transformació durant un període particular de temps.
  • Planificació: capacitat de generar objectius, desenvolupar plans d’acció per aconseguir-los i escollir el més adequat en base a la anticipació de les conseqüències.
  • Raonament: facultat que ens permet resoldre problemes conscientment establint relacions causals entre ells.
  • Inhibició: capacitat d’ignorar els impulsos o la informació irrellevant interna/externa quan realitzem una tasca.
  • Presa de decisions: procès de realitzar una elecció entre varies alternatives en funció de les nostres necessitats, valorant els nostres resultats i les conseqüències de totes les opcions.
  • Estimació temporal: capacitat de calcular de manera aproximada el pas del temps i la durada d’una activitat.
  • Execució dual: capacitat de realitzar dues tasques al mateix temps (les tasques han de ser de diferent tipus), atenent a les 2 a la vegada.

Idees per estimular les Funcions Executives dels vostres nens

Jocs en família

Memòria de treball visual

Sardines

Memory 

Planificació i presa de decisions

UNO

Carcassonne

Parxís

Rummikub

Atenció (processos d’inhibició)

DOBBLE

CLAC CLAC

Fitxes.

Podeu trobar-les a l’apartat “Material” del nostre web.

Memòria de treball Sudocus

Associacions

Planificació i presa de decisions Laberints

Atenció

Figures superposades

Simetria

Fins aquí l’entrada al blog “Què són les Funcions Executives?”. Si t’ha resultat útil, comparteix-la amb un amic!

 

Bibliografia

  1. Devinsky O, D’Esposito M. Executive functions and the frontal lobes. In Devinsky O, D’esposito M, eds. Neurology of cognitive and behavioral disorders. New York: Oxford University Press; 2004.

 Imatges

  1. CCO
  2. Fotos comercials dels jocs.