Fa unes setmanes us parlavem sobre Les etapes del desenvolupament del dibuix, en la mateixa línia, avui hem decidit parlar sobre les etapes del desenvolupament del joc.

El joc

El joc és una activitat que es realitza generalment per divertir-se o entretenir-se i amb la que s’exercita alguna capacitat o destresa. Observant als nens, podem comprovar que, a mida que creixen, juguen de manera diferent.

A continuació, exponsarem una sèrie de característiques que corresponnen amb l’edat del nen/a i tipus de joguines.

Desenvolupament del joc segons Izco (1992)

  • Desenvolupament del joc dels 0 als 12 mesos

Durant aquest període el recent nascut necessita molt contacte físic i afectiu amb les persones que el rodegen, per tant, seran adequades totes aquelles joguines que estimulin els seus sentits i els seus moviments; joguines per agafar i deixar anar, mossegar, agitar, empentar, etc.

 Característiques evolutives Tipus de joguines
Seguir amb la mirada el moviment

Respondre a somriures

Capacitat de reconèixer veus

Distingir entre formes i colors

Començar a mantenir-se asseguts

Capacitat d’agafar i arrossegar objectes

Primeres paraules

Sonall i objectes sonors

Ninots de goma

Pilotes

Alfombres de tela

Joguines amb diferents textures

Caminadors, balancí

Joguines per el lavabo

  • Desenvolupament del joc dels 12 als 24 mesos

Durant aquest període el joc es centre en estimular el caminar.

 Característiques evolutives Tipus de joguines
Tirar i recollir objectes

Aconseguir equilibri en les seves accions

Comprendre i parlar

Caminar i saltar

Descobrir l’entorn que el rodeja

Jugar amb companys

Caminadors

Pilotes

Bicicletes de tres o quatre rodes

Pissarres i pintures

Joguines que estimulen la destresa manual

Joguines per apilar, omplir i buidar

 

  • Desenvolupament del joc dels 2 als 3 anys

Durant aquest període comença el joc per imitació. Els nens imiten als adults i s’interioritzen els valors de la família i els de la societat expressant sentiments i exterioritzant conflictes.

 Característiques evolutives Tipus de joguines
Aprendre habilitats noves

Parlar

Preguntar

Córrer

Saltar

Imitar escenes del seu entorn més pròxim

Tricicles

Cotxes de joguina

Pales, cubs

Construccions, trencaclosques

Telèfons,  supermercats, cuinetes

Pintures

 

  • Desenvolupament del joc dels 3 als 5 anys

Durant aquest període ja són capaços de jugar amb altres nens i nenes i organitzar els seus jocs. Cap als 4 anys comencen a comprendre que existeixen una sèrie de regles o normes que els jugadors han de respectar.

Características evolutivas Tipos de juguetes
Bona habilitat física

Descobrir l’entorn familiar

Parlar correctament

Revelar sentiments en los jocs

Exterioritzar les seves emocions jugant

Compartir jocs amb amics

Patins, bicicletes

Trencaclosques, construccions

Titelles

Ninots amb accessoris

Disfresses

Jocs de manualitats

Cotxes teledirigits

Jocs de memòria

Cartes

 

Desenvolupament del joc segons Piaget

Jean Piaget (1896-1980) també va realitzar una classificació on va descriure uns estadis evolutius en els quals predominava, entre altres característiques, una forma determinada de joc:

  1. Estadi sensoriomotor: entre els 0 i els 2 anys: predomini del joc funcional o d’exercici: són aquells que consisteixen a repetir una i altra vegada una acció pel pur plaer d’obtenir resultat immediat.
  2. Estadi preoperacional: entre els 2 i els 6 anys: predomini del joc simbòlic: és aquell que consisteix a simular situacions, objectes i personatges que no són presents en el moment del joc.
  3. Estadi d’operaciones concretes: entre els 6 i els 12 anys: predomini del joc de regles: els jugadors saben abans d’iniciar el joc el que cada un ha de fer. Ex .: amagatall.

 

Fins aquí l’entrada al blog El joc”. Si t’ha resultat útil, comparteix-la amb un amic!

Bibliografia

  1. Gracia,Mª, Mulas,F (2010): Atención temprana: Desarrollo infantil, diagnóstico, trastornos e intervención. Promolibro.
  2. Izco,M,et al. (1992).Juego y juguete. Instituto Nacional de Consumo.

Imatges

  1. CCO