Durant els últims anys hi ha hagut un augment en el número d’aplicacions pensades per a millorar la qualitat de vida de persones amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme.

Moltes d’elles han estat impulsades per Fundació Orange, una entitat compromesa que ha llançat la tercera convocatòria pública per recolzar aquest tipus de solucions digitals.

A continuació us deixem un llistat d’aplicacions que creiem que ens seran molt útils!

Apps per treballar l’atenció.

Alex aprende a ordenar: dissenyada per a treballar la atenció i la capacitat de concentració.

 

Apps per planificar el temps.

Agenda InTIC: creació d’una agenda per poder estructurar les activitats que es realitzen durant el dia.

Azhar : aplicació on es mostren un conjunt d’eines d’oci, comunicació i planificació dirigides a millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme o discapacitat intel·lectual.

Diaadia: és un diari visual per persones amb TEA o dificultats en la comunicació.

 

Apps per treballar la comunicació i el llenguatge:

ARASAAC: portal on s’ofereixen recursos gràfics i materials per facilitar la comunicació.

 E-mintza: és un sistema dinàmic de comunicació augmentativa i alternativa. Permet a l’usuari comunicar-se amb altres persones mitjançant l’ús de la tecnologia tàctil i multimèdia.

GRACE: ajuda als nens amb TEA a comunicar-se de manera efectiva, mitjançant la construcció de seqüències semàntiques a partir d’imatges rellevants per a formar frases.

InTIC:  Integració de les tecnologies de la informació i les comunicacions en els col·lectius de les persones amb discapacitat, pretén donar la oportunitat a les persones amb diversitat funcional i en especial amb dificultats en la comunicació d’utilitzar la tecnologia.

Sígueme: permet potenciar l’atenció visual i entrenar l’adquisició del significat en persones amb TEA i de baix funcionament.

#Soyvisual: sistema de comunicació augmentativa que inclou fotografies, làmines i diversos materials gràfics dirigit principalment a persones amb dificultats en l’àmbit de la comunicació i el llenguatge.

Pictograma lite: aplicació dissenyada per potenciar la comunicació augmentativa i alternativa (PECS).

 

Apps per fomentar les habilitats d’autonomia.

ISECUENCIAS: escenes pre-programades que permeten múltiples combinacions d’exercicis amb els que aprendre estructures bàsiques del llenguatge o percebre emocions.

José aprende: contes visuals adaptats amb pictogrames.

Apps per entendre i regular les emocions.

Emoplay: permet entrenar el reconeixement de varies emocions a través d’expressions facials.

Taimun watch: permet ajudar en l’autoregulació emocional en moments de crisi.

Apps per la comprensió de l’entorn.

Dictapicto: permet passar un missatge de veu o escrit a imatges de forma immediata. L’objectiu és millorar l’accés a la informació i facilitar la comprensió de l’entorn.

Altres apps. 

ABAPLANET: basada en l’anàlisi aplicat del comportament.

AutisMIND: destinada a estimular el desenvolupament de la teoria de la ment i del pensament social en nens amb TEA.

Appy autism: és una aplicació dirigida a les famílies i professionals que ofereix una selecció de les millors aplicacions existents al mercat.

Doctor TEA: pàgina web on es pretén facilitar les visites mèdiques de les persones amb autisme, familiaritzant-se amb l’entorn mèdic.

Hablando con el arte: es busca fomentar la creativitat artística. Es pot pintar, dibuixar, esborrar, crear quadres , etc…. i d’aquesta manera endinsar a les persones amb TEA al món de l’art i la cultura, a través de   l’educació emocional i la creativitat.

PICAA: permet millorar les competències bàsiques dels nens i adolescents amb TEA.

Pictogram Room: projecte que suposa una forma lúdica i entretinguda d’avançar en les àrees del desenvolupament aprofitant els punts forts de cada persona.

TEAdmiro: plataforma on es mostren els talents de les persones amb TEA. L’objectiu es recollir obres realitzades per persones amb TEA (vídeos, pintures, fotografies, còmics, poesia…).

 

Apps videojocs.

El viaje de Elisa: videojoc de conscienciació destinat a estudiants de primer curs de la ESO. Té com a objectiu que l’alumnat pugui comprendre millor les característiques i necessitats de les persones amb TEA.

Fins aquí l’entrada al blog “Apps per TEA”. Si t’ha resultat útil, comparteix-la amb un amic!

Bibliografia

Imatges:

  • CCO
  • Imatges originals de les app.