Donat que estem dins el termini per a demanar els ajuts econòmics a l’estat, avui volem parlar-vos dels que podeu demanar.

El Departament de Benestar Social i Familia de la Generalitat de Catalunya ofereix una sèrie de Recursos, Serveis i Prestacions econòmiques a les que podem recòrrer:

Abans de res, hem de demanar Reconeixement de Grau de Discapacitat i/o el Reconeixement de la situació de Dependència per a poder accedir a les ajudes. (http://benestar.gencat.cat/ca).

 • Reconeixement Oficial de la Situació de Dependència: el grau de dependència pot ser moderada, severa o gran dependència en funció de l’ajuda que es necessiti per les activitats diàries.
  1. Prestació d’Asistència Personal
  2. Asistència Sanitaria i prestacions farmacèutiques
 • Certificat de la situació de discapacitat: permet accedir als recursos que ofereixen el Departament de Benestar Social i Familia, i a totes les accions asistencials existents per persones amb discapacitat.
  1. Ajudes d’atenció social a persones amb discapacitat (PUA)
  2. Subsidi de mobilitat i compensació per gastos de transport
  3. Servei de recolzament a familiars, cuidadors/es i altres cuidadors/es no professionals
  4. Tarjeta Acreditativa de la Discapacitat

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte també ofereix una beca per als estudis de primària i secundària: Ajudes per alumnes amb necessitat específica d’ajut educatiu. (https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/primaria-secundaria/beca-necesidad-especifica.html).

Esperem haver-vos ajudat!