En cap de les publicacions anteriors s’havia parlat de l’abús sexual, es per això que avui, 19 de Novembre i coincidint amb el dia Internacional contra l’Abús Sexual Infantil hem decidit fer una publicació parlant del tema.

Els estudis indiquen que un de cada cinc nens/adolescents seran víctimes d’abús sexual abans dels 17 anys. Entre el 80 i 85% dels casos succeiran dins l’àmbit intrafamiliar (totes aquelles persones que conformen el grup familiar biològic, polític o adoptiu, nuclear i extens: pares, mares, padrastres, madrastres, germans/es, cosins/es, tiets). Però també es poden produir dins de l’àmbit extrafamiliar (totes aquelles persones fora de l’àmbit familiar però que tenen relació directe amb el nen). En un 90% dels casos els familiars no ho detectaran o la víctima no ho dirà i per tant no rebran cap tipus d’ajuda. 

Què és l’abús sexual infantil?

No existeix una definició única d’abús sexual infantil. Però a continuació us mostrarem l’establerta per l’Acta per la Prevenció i el Tractament de Maltracta infantil (U.S Department of Health and Human Services,2010):

La utilització, la persuasió, la inducció, la seducció o la coerció d’un nen o una nena per a realitzar (o participar de)- inclosa la ajuda a una altre persona amb el mateix fi- qualsevol tipus de conducta sexual explícita, o la simulació de dita conducta amb el fi de produir una representació visual d’aquesta. O la violació, el tocament, la prostitució, o qualsevol altre forma d’explotació sexual d’un nen o una nena.

abus sexual infantil

Tipus d’abús sexual (Wurtele i Miller-Perrin,1992):

Conductes físiques

Explotació sexual

o   Violació: penetració de qualsevols tipus amb qualsevol objecte sense el consentiment de la persona.

o   Coit: vaginal o anal amb el penis.

o   Penetració digital: inserció d’un dit a la vagina o al anus.

o   Penetració anal o vaginal amb un objecte.

o   Obligar al nen a que s’involucri en contactes sexuals amb animals.

o   Sodomia: o conductes sexuals amb persones del mateix sexe.

o   Carícies: tocar o acariciar els genitals dels altres; inclou forçar a masturbar o qualsevol contacte sexual menys la penetració.

o   Exposició: l’acte de mostrar els òrgans sexuals d’una manera inadequada; com l’exhibicionisme.

 

o   Implicar a menors d’edat en conductes o activitats que tinguin a veure amb la pornografia.

o   Promoure la prostitució infantil.

o   Obligar als nens a veure activitats sexuals d’altres persones.

 

 Com prevenir l’abús sexual infantil?

És important que el nen/a sigui conscient que té dret a tenir una intimitat, a tenir el seu espai privat i a poder ser afectuós o no. Els infants han d’haver sentit a parlar de què significa el maltractament o un abús sexual i cal que sàpiguen que  tenen dret a demanar ajuda si en algun moment se senten o s’han sentit maltractats. A continuació exposarem una sèrie de punts  que considerem important per prevenir l’abús:

 • −Ajudar als nens a identificar les senyals d’alarma.
 • −Discriminar conductes (adequades-inadequades).
 • −Potenciar el seu dret a rebutjar contactes no desitjats.
 • −Diferenciar parts privades de parts públiques.
 • −Fomentar la recerca d’ajuda als adults de confiança.
 • −Evitar el compromís de guardar secrets.
 • −Evitar sentiments de culpa, si han estat víctimes.abus sexual infantil

A qui adreçar-nos davant la detecció d’abús sexual infantil?

 • −Serveis Socials locals.
 • −Equips d’atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA).
 • −Serveis d’atenció a la víctima.
 • −Mossos d’Esquadra (Unitat Central del Menor).
 • −Telèfon d’atenció a la infància.

Fins aquí l’entrada al bloc “Què és l’abús sexual infantil?”.  Si t’ha resultat útil, comparteix-la amb un amic.

Bibliografia

 • S. Department of Health and Human Services (2010), The Child Abuse Prevention and Treatment Act, Including Adoption Opportunities & The Abandoned Infant Assistance Act
 • Alonso J.M, Font,P, Val, A (2000): Guía pedagògica per a la prevenció de l’abús sexual i altres maltractaments infantils.
 • Prevenció i abordatge de l’abús sexual infantil en el món del lleure. Fundació Vicki Bernadet.
 • S y Miller-Perrin.C (2012): Global efforts to prevent the sexual exploitation of minors. In H Dubowitz (Ed).

Imatges

 • Pixabay